ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:35:50 น.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,200
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 894
ฉีดวัคซีนแล้ว 1,306
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว 59.36
# อำเภอ ฉีดวัคซีนแล้ว (%) ยังไม่ฉีดวัคซีน
1 อำเภอเมือง 755 (75.96) 239
2 อำเภอกรงปินัง 146 (66.06) 75
3 อำเภอรามัน 405 (41.12) 580