ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรทั้งหมดในสังกัด สพป.ยะลา 1

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14:59:09 น.
จำนวนบุคลากรทั้งหมด 2,236
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 7
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 2,229
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 99.69
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 2,072
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 92.67
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 253
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 11.31
# อำเภอ ฉีดวัคซีนแล้ว (%) ยังไม่ฉีดวัคซีน
1 อำเภอรามัน 1,002 (99.70) 3
2 อำเภอเมือง 1,002 (99.70) 3
3 อำเภอกรงปินัง 225 (99.56) 1