[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    
  
  
บ้านแมงมุม
บันทึกความรู้
ขุมความรู้
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนจัดการความรู้
ทีมแมงมุม
kmของบุคลากรในสังกัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
นางอรเพ็ญ ทองช่วย
  

<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  







๏ฟฝ๏ฟฝª๏ฟฝ๏ฟฝอผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิจาค.......๏ฟฝ๏ฟฝิก

 



 ขุมความรู้
บริหารการเงินและสินทรัพย์
โดย dul_itec
12 / มิ.ย. / 2557 : ( 288 / )
การใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน
การใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนซึ่งได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือหลายฉบับที่แจ้ง
วิชาการ
โดย romdon
18 / พ.ย. / 2556 : ( 531 / )
นิเทศปริทัศน์
สื่อนิเทศทางไกล ปีที่๘ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
วิชาการ
โดย Romdon
18 / พ.ย. / 2556 : ( 525 / )
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ครูดีในดวงใจของศิษย์
นโยบายและแผน
โดย akaran
6 / มิ.ย. / 2556 : ( 374 / )
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย มุสตาฟา
1 / มิ.ย. / 2555 : ( 3056 / 4 )
Wireless กับ Wi-Fi คืออะไร
จะ Wi-Fi หรือ Wireless คงหมายถึง เครือข่ายไร้สาย มักใช้กับระบบเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วิชาการ
โดย นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์
1 / มิ.ย. / 2555 : ( 1807 / 9 )
จาก ยะลา 1 โมเดล สู่ ความงดงามของท้องถิ่น
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น น้ำตกบูตง-เขื่อนลำพะยา : กลุ่มโรงเรียนสามพญา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย มุสตาฟา
31 / พ.ค. / 2555 : ( 1513 / 3 )
แท็บเล็ต (Tablet) คือ อะไร ???
Tablet คือ คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานขณะเคลื่อนที่ได้ขนาดกลางที่มีหน้าจอแบบสัมผัสในการใช้งานเป็นหลัก
นโยบายและแผน
โดย นายซัมซอรี มาโซ
29 / พ.ค. / 2555 : ( 593 / )
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2555
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
วิชาการ
โดย ภัทราพร ศิริโภคา
29 / พ.ค. / 2555 : ( 1477 / 6 )
ทำอย่างไรการประกันคุณภาพภายใน ถึงเป้าหมายอย่างที่คิด
การประกันคุณภาพภายในจะถึงเป้าหมายได้ ผู้บริหารทุกระดับจะต้องถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติควรเน้นการประสานงานและการมีส่วนร่วมของทุกลุ่ม ทุกงานทุกฝ่ายที่
วิชาการ
โดย นายซัมซอรี มาโซ
28 / พ.ค. / 2555 : ( 682 / )
สิ่งที่ดีที่สุด : นวัตกรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
การบริหารการศึกษาในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากอดีดอย่างสิ้นเชิง เพราะกฎหมายให้อำนาจให้แก่โรงเรียนมากขึ้น กล่าวได้ว่าโรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจทำอะไรได
บริหารงานบุคคล
โดย samsori
28 / พ.ค. / 2555 : ( 2349 / )
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๑๐
โรงเรียนและ สพป.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อน
บริหารทั่วไป
โดย samsori
28 / พ.ค. / 2555 : ( 4205 / )
คู่มือควบคุมภายใน ปี 2554
การควบคุมภายใน : กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   
 เผยแพร่ download
โปรแกรมการศึกษา
โดย ทวีรัตน์ เทพนะ
12 / ก.ย. / 2554 : ( 1017 / )
ใจดวงน้อย : โรงเรียนศรีพัฒนาราม
ชุมชนบ้านคล้าเป็นชุมชนเล็กๆที่เป็นชาวพุทธ ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางมีความสุขในท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
โปรแกรมการศึกษา
โดย ทวีรัตน์ เทพนะ
12 / ก.ย. / 2554 : ( 852 / )
จุดเริ่มต้นของชีวิต : โรงเรียนบ้านยะต๊ะ
เด็กเป็นต้นกล้าที่เจริญงอกงาม ไม้เล็กๆต้นนี้ จะกล้าจะแกร่ง เป็นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น สวยงาม
โปรแกรมการศึกษา
โดย ทวีรัตน์ เทพนะ
12 / ก.ย. / 2554 : ( 830 / )
แก๊สชีวภาพ : โรงเรียนบ้านสะเอะ
ทุกวันเศษอาหารเหลือทิ้งจากโรงอาหารมีมากมาย หากปล่อยทิ้งไว้จะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นรบกวนเด็กๆในห้องเรียน
โปรแกรมการศึกษา
โดย ทวีรัตน์ เทพนะ
12 / ก.ย. / 2554 : ( 1027 / )
การสัมผัสมือ : โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ
การสัมผัสมือเป็นอัตลักษณ์อิสลามที่ควรสืบสาน เพราะมีนัยที่มากกว่าการสัมผัสที่มองเห็นด้วยตา
   
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
12 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร ......